STRUČNO PREDAVANJE ODRŽANO 17.03.2016

Udruga geodeta Osječko-baranjske županije organizirala je stručno predavanje u okviru programa stručnog usavršavanja odobrenog od HKOIG-a s temom: KATASTAR VODOVA – IMOVINSKO PRAVNI ASPEKT....

IMENOVANJE RAVNJATELJA DGU-e.

Na zatvorenom dijelu 6.  sjednice Vlade Republike Hrvatske koja je održana 04. ožujka 2016. godine za ravnatelja Državne geodetske uprave ponovno je imenovan kolega Danko Markovinović. Ovim put...

POZIV NA STRUČNO USAVRŠAVANJE – 17.03.2016.

Udruga geodeta Osječko-baranjske županije organizira stručno predavanje u okviru programa stručnog usavršavanja odobrenog od HKOIG-a s temom: KATASTAR VODOVA – IMOVINSKO PRAVNI ASPEKT Preda...