POZIV NA 2. SJEDNICU IZVRŠNOG ODBORA

Temeljem članka 30. Statuta udruge geodeta Osječko-baranjske županije predsjednik udruge saziva i šalje

P O Z I V

 

Za 2. Sjednicu Izvršnog odbora Udruge geodeta Osječko-baranjske županije koja će se održati dana 15. veljače 2018. (četvrtak), u 14:00 sati u prostorijama gradske četvrti „Gornji grad“, Trg Lava Mirskog 1, Osijek, prizemlje desno.

 

Predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

 

  1. Uvod,
  2. Utvrđivanje broja nazočnih članova potrebnih za donošenje pravovaljanih odluka,
  3. Utvrđivanje dnevnog reda,
  4. Verifikacija Zapisnika s 1. sjednice Izvršnog odbora održane 28. studenoga 2017.,
  5. Izvještaj o predavanju o katastarskim izmjerama 30. studenoga 2017. u organizaciji naše udruge,
  6. Organizacija proljetnog predavanja – Evidentiranje cesta po zakonu o cestama, u organizaciji naše udruge,
  7. Prijava predavanja u organizaciji naše udruge u Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u razdoblju od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019.,
  8. Organizacija proljetnog izleta za članove naše Udruge

Poziv za 1. Sjednicu Izvršnog odbora Udruge geodeta Osječko-baranjske županije možete preuzeti ovdje (PDF, 193kb)

 

Tajnik Predsjednik
Nela Toth, dipl.ing.geod. Mirko Živković, dipl.ing.geod.