POZIV NA 1. SJEDNICU IZVRŠNOG ODBORA

Temeljem članka 30. Statuta udruge geodeta Osječko-baranjske županije predsjednik udruge saziva i šalje

P O Z I V

Za 1. Sjednicu Izvršnog odbora Udruge geodeta Osječko-baranjske županije koja će se održati dana 28. studenoga 2017. (utorak), u 14:00 sati u prostorijama gradske četvrti „Gornji grad“, Trg Lava Mirskog 1, Osijek, prizemlje desno.

Predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Uvod,
  2. Utvrđivanje broja nazočnih članova potrebnih za donošenje pravovaljanih odluka,
  3. Utvrđivanje dnevnog reda,
  4. Verifikacija Zapisnika s 26. sjednice Izvršnog odbora održane 24. listopada 2017.,
  5. Verifikacija Zapisnika s Izborne Skupštine Udruge održane 03. studenoga 2017.,
  6. Izbor Tajnika Udruge geodeta Osječko-baranjske županije,
  7. Organizacija predavanja o katastarskim izmjerama 30. studenoga 2017. u organizaciji naše udruge,
  8. Razno

Poziv za 1. Sjednicu Izvršnog odbora Udruge geodeta Osječko-baranjske županije možete preuzeti ovdje (PDF, 129kb)

 

Tajnik Predsjednik
Nela Toth, dipl.ing.geod. Mirko Živković, dipl.ing.geod.