STRUČNO PREDAVANJE – 30. STUDENOG 2017.

Udruga geodeta Osječko-baranjske županije organizira stručno predavanje u okviru programa stručnog usavršavanja odobrenog od Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije s temom:

KATASTARSKE IZMJERE – ISKUSTVO U ORGANIZACIJI, KONTROLI I IZLAGANJU PODATAKA

Predavanje će se održati 30. studenoga 2017. s početkom u 11.00 sati u Osijeku, Trg Lava Mirskog 1 (gradska četvrt Gornji grad).

Predačati moderatori:

Mirko Walter dipl. ing. geod: Organizacija katastarskih izmjera

Tomislav Mađarić, dipl. ing. geod.: Nadzor nad geodetskim radovima tijekom katastarske izmjere

Goran Sokolović, dipl. ing. geod.: Izlaganje podataka izmjere i formiranje nove zemljišne knjige

Ilija Romić, dipl.ing. geod., Andrea Marković, dipl.ing. geod.:

Diskusija

Trajanje: cca 4 školska sata.

Način prezentacije: predavanje-moderator, a potom diskusija (okrugli stol).

Obrazloženje:

Poslove katastarske izmjere izvodi relativno malo geodetskih izvoditelja, ali svi koriste podatke te izmjere pri održavanju elaborata katastarske izmjere. Dinamika, a u posljednje vrijeme i kvaliteta, geodetskih izmjera su predmet propitkivanja. Posebno je predmet prijepora neopravdano dugo vrijeme od završetka izmjere do formiranja nove zemljišne knjige. Mora li to tako biti? Zamolili smo naše članove, koji desetljećima rade na tim poslovima, da nam približe procedure i razloga zašto katastarske izmjere u RH kasne.

Odlukom Odbora za trajno stručno usavršavanje HKOIG, a temeljem Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslovne (Narodne novine, 30/10) polaznici predavanja ostvaruju ukupno 4 boda.

Cijena predavanja (kotizacija) je 300,00kn. Članovima Udruge geodeta Osječko-baranjske županije Udruga sufinancira dio cijene pa je za njih konačna cijena 200,00kn.

Prijava se podnosi putem obrasca, a šalje se mailom na adresu:
udruga.geodeta@gmail.com zajedno sa potvrdom o uplaćenoj kotizaciji.

Pozivamo vas da se prijavite i prisustvujete navedenom predavanju.

Poziv možete preuzeti ovdje (426kb, pdf).

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje (24kb, docx).

 

S poštovanjem,

Predsjednik udruge

Mirko Živković, dipl.ing.geod.