ČLANARINA

Članarina je 240,00 kn godišnje za one koji plaćaju jednokratno. Umirovljenici plaćaju pola članarine, odnosno 120,00 kn, bez obzira da li rade na pola radnog vremena.
Nezaposleni, studenti i učenici su oslobođeni plaćanja članarine dok god su u takvom statusu.
Molimo da članovi koji članarinu plaćaju jednokratno isto izvrše do 01. prosinca svake godine, kako bi udruga mogla izvršiti uplatu/obavezu prema HGD-u.

Podaci za uplatu:

UDRUGA GEODETA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Trg Jurja Križanića 1, 31000 Osijek,
IBAN: HR962500009-1102054908, Addiko-bank d.d. Zagreb,
Model: 00, Poziv na broj primatelja: OIB člana udruge,
Opis plaćanja: Članarina za Ime i prezime, za 2021. godinu.

S poštovanjem,
Mirko Živković, dipl.ing.geod.
Predsjednik Udruge geodeta OBŽ