STRUČNO PREDAVANJE – 02. PROSINCA 2016.

Udruga geodeta Osječko-baranjske županije organizira stručno predavanje u okviru programa stručnog usavršavanja odobrenog od HKOIG-a s temom: G E O D E T S K I   N A D Z O R Predavanje će se od...

Zapisnik sa 16. sjednice IO Udruge geodeta OBŽ-e.

Poštovane kolegice i kolege, 16. sjednica Izvršnog odbora Udruge geodeta Osječko-baranjske županije, održana je 11. listopada 2016. godine u prostorijama Gradske četvrti „Gornji grad“, Trg...